Vzhledem ke skutečnosti, že divize development již převažovala nad ostatními činnostmi společnosti a budoucí projekty v tomto oboru jsou veliké, upravil vlastník společnosti její název zkrácením názvu společnosti na IDC a přidáním označení Investment. Od 21.2.2024 nese společnosti název IDC Investment s.r.o.

Investoři

Dluhopisy - I.D.C. Dvojdomy I – Splaceno
Bližší infomace ZDE
Dluhopisy – I.D.C. Investice – Nemovistosti II- probíhající
Bližší infomace ZDE

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...